• 80 % av våra dagliga intryck kommer från synen.

    Världen upplevs utifrån människans fem sinnen. Genom våra ögon kan vi bevittna färger, rörelser, strukturer och olika nyanser. Tyvärr kan ögonhälsan försämras vilket påverkar människor att uppleva dessa spektrum. Därför tycker vi att det är självklart att alla ska ha samma möjlighet till en bra syn. 

    I en studie från Lunds Universitet och Svenska Makularegistret framkommer det att mer än 30 % av de som är över 70 år har någon form av synförändring relaterat till gula fläcken. Men redan efter 60 års åldern ökar riskerna drastiskt för ålderssjukdomar. Desto äldre man blir ju större är risken att drabbas för ögonsjukdomar. Det är i ögats näthinna som gula fläcken sitter och den är reglerar synskärpan. Populationsstudier har påvisat att det är något fler kvinnor än män som drabbas. De åldersförändringar som sker i gula fläcken är en bidragande faktor till försämrad synsättning som kan leda till kritiska problem med tv-tittande och läsning. (2)