AREDS2-studien

Ingredienserna är framtagna och bygger på den största och mest omfattande ögonstudien

Ögonvitaminet bygger på forskning från AREDS2-studien och den är genomförd på detta sätt. I Age-Related Eye Disease Study (AREDS) deltog och analyserades ca 8000 patienter under en period på 10 år. Den amerikanska federala myndigheten National Eye Institute genomförde en nyare version av studien år 2013. Ingredienserna som finns i Eyedun är ett resultat av den senaste studien och ligger till grund för innehållet. Denna studie har därutöver publicerats i svenska tidskrifter som Svenska Läkartidningen. (1)

Eyedun ögonvitamin

Eyedun är ett svensktillverkat ögonvitamin som bromsar och förhindrar åldersrelaterade ögonsjukdomar, som grå starr och gula fläcken.

Eyedun ögonvitamin