Grå starr katarakt

Grå starr – katarakt

Ögonsjukdomen grå starr eller katarakt påverkar ögats lins från att vara genomskinlig till att den blir grumlig. Det leder till en försämrad synsättning och det kan variera hur lång tid det tar innan synen blir dålig. För vissa personer tar det några månader medan för andra kan det ta flera år. Det är naturligt att ögonlinsens kvalité försämras ju äldre man blir. Ögats lins har som syfte att kunna anpassa sig, ändra form samt reglera för att du ska se bra på avstånd. Denna funktion brukar avta och förändras hos personer över 45 år. Men med grå starr försämras linsen och blir så pass grumlig att synnedsättningen påverkar det alldagliga livet. Grå starr drabbar vanligtvis båda ögonen men sjukdomen utvecklas i olika takt i ögonen. Blir det tillräckligt allvarligt kan grå starr behövas behandla med en operation men oftast kan förebyggande mediciner bromsa utvecklingen. Vid operation får patienten en konstgjord lins men den har ingen förmåga att ändra form eller reglera seende på olika avstånd som ögats lins hos yngre personer. (1)

Indikationer för grå starr kan variera hos personer men dessa är vanligt förekommande symtom:  

  • Synen blir sämre och upplevs suddigare
  • Du upplever att det är svårare att se i mörker 
  • Färger förlorar kontrast och blir mer gulbruna
  • Känslighet för starkt vitt ljus och du bländas lätt
  • Du ser svagare eller dubbla konturer

Det är inte fastställt varför ändra drabbas av grå starr uppstår men det finns faktorer som kan ha betydelse som till exempel rökning, ärftliga faktorer, mycket solljus och kroppens naturliga åldrande. Yngre personer kan drabbas av grå starr men det är sällsynt. De yngre individerna som fått grå starr har vanligtvis blivit behandlade med kortison, har diabetes eller drabbats av någon ögonskada. Det finns indikationer på att ärftlighet kan utveckla sjukdomen vid yngre ålder, men det är förekommer sällan. 

Om du upplever försämrad syn och har symtom bör du kontakta din vårdcentral eller optiker. De kan därefter ge rekommendationer om behandling. Efter att du fyllt 40 år är det fördelaktigt att regelbundet kontrollera synen. Ju tidigare ögonsjukdomar upptäcks, desto större chans finns det att bromsa eller bli av med synnedsättningen. Ibland kan grå starr förknippas eller blandas ihop med grön starr. Sjukdomarna är oberoende av varandra och är helt skildrande. För mer information om grön starr kan du klicka här

Har du typiska indikationer för grå starr och vill förebygga eller bromsa ögonsjukdomen? Då rekommenderar vi att du köper Eyedun ögonvitamin. Produkten kan köpas i 1-pack och det är även möjligt att prenumerera och få hem produkterna varje månad.