Gula fläcken

Gula fläcken 

Åldersförändringar i gula fläcken, även så kallad Age Related Macular Degeneration (förändringar i gula fläcken) klassificeras som den vanligaste ögonsjukdomen idag och påverkar synen hos människor över 60 år. Därefter ökar risken ännu mer och idag uppskattas 25-30 % av samtliga över 70 år i Sverige ha åldersförändringar i gula fläcken. 

När du får åldersförändringar i gula fläcken påverkas din synskärpa vilket kan påverka ditt vardagliga liv. Det finns två varianter av gula fläcken- sjukan. Ena varianten benämns som torr- AMD och den versionen tar vanligtvis flera år att utvecklas medan våta förändringar oftast påverkar synen inom en till två veckor. Vid förändringar i våt-AMD kan raka linjer uppfattas som krokiga och det är endast denna version som går att behandla. (2) 

Torr-AMD

Vid torra förändringar bryts syncellerna ned och det tar vanligtvis flera år. Det är även denna variant som är mest förekommande och de flesta som drabbas är över 65 år. Denna förändring påverkar synskärpan och det blir svårare att se detaljer. När sjukdomen etablerat sig ordentligt i ögat kan man få en suddig fläck i mitten av synfältet. Gula fläcken bidrar inte till blindhet och oftast försämras synen på ett öga i taget. Däremot är ögonsjukdomen kronisk vilket leder till försämrad syn i båda ögonen. 

Symtom på torra förändringar:

  • Synskärpan blir långsamt sämre
  • Små suddiga fläckar i mitten av synfältet
  • Färger upplevs som suddigare och gråare
  • Svårt att se och läsa bokstäver
  • Avståndet blir svårare att bedöma du får svårt att bedöma avstånd 
  • Ansiktsigenkänning blir svårare eftersom du inte kan se detaljer lika bra
  • När förändringen pågått tillräckligt länge kan du få en suddig mörk fläck som ersätter synskärpan

Våt-AMD

Denna variant är betydligt ovanligare än torr-AMD, men sjukdomen etablerar sig avsevärt snabbare. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på direkta symtom. Vid våta förändringar uppstår nya blodkärl bakom näthinnan. Dessa blodkärl är väldigt sköra och kan därför läcka blod/vätska. Detta bidrar till ökad svullnad i ögonen och kan därefter skada ögats synceller. 

Symtom på våta förändringar:

  • Du får ett krokseende och upplever att raka linjer är krokiga
  • Ansikten kan förvrängas och uppfattas som snedvridna
  • Du får en suddig fläck mitt i synfältet

Vid första symtom är det viktigt att kontakta en ögonläkare eller optiker för att få behandling i rätt tid. Desto tidigare du kan få medicinering/ behandling ju större chans finns det att bromsa åldersförändringarna. Personer som röker och har förhöjda kolesterolvärden ökar riskerna för åldersförändringar i gula fläcken. Även personer som har föräldrar med ögonsjukdomen kan drabbas om de ärvt vissa gener. 

Vi rekommenderar att testa sig själv regelbundet för att tidigt kunna se förändringar. Om du vill testa dig själv är det möjligt med ett Amsler test.